ໂລໂກ & ສະໂລແກນ | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ

 

ໂລໂກແລະສະໂລແກນ ເປັນຕົວແທນຂອງພາລະກິດ, ເປົ້າຫມາຍ, ຫນ້າທີ່, ຫນ້າວຽກແລະສັນຍະລັກຂອງ TNUS. ໂລໂກ&ສະໂລແກນ, ແລະເຄື່ອງຫມາຍສັນຍະລັກຂອງ TNUS ຖືກນໍາໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10.10.2014 ໂດຍການລົງມະຕິຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຂອງບັນດາຄະນະກຳມະການ, ຄະນະຜູ້ນຳໃນ TNUS ບັນທຶກໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບເລກທີ 657 / QD-DHKH, ວັນທີ 10.10.2014.

TNUS Logo with Slogan

ໂລໂກແລະສະໂລແກນ

" ຄວາມຮູ້ທີ່ຄວາມສົດໃສ - ອະນາຄົດທີ່ໝັ້ນຄົງ "