ໂຄງການການຝຶກງານ | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ

ໂຄງການ IAESTE 


» ການນຳສະເໜີ

IAESTE ເປັນສະມາຄົມສາກົນເພື່ອການແລກປ່ຽນນັກຮຽນທີ່ມີປະສົບການດ້ານວິຊາການ.ຫວຽດນາມແມ່ນຫນຶ່ງໃນ 87 ບັນດາສະມາຊິກໃນຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດໃນໂລກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ IAESTE ແລະມີຫ້ອງການເປັນຕົວແທນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ້າຍ ຫງວຽນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດທ້າຍຫງວຽນໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ IAESTE ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເພື່ອຮັບແລະສົ່ງນັກຮຽນໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກເຊັ່ນ:ຝຣັ່ງ,ເຢຍລະມັນ,ອິຕາລີ,ສະຫະລັດອາເມລິກາ,ຍີ່ປຸ່ນ,ເກົາຫລີໃຕ້,ແລະອື່ນໆ.

 

ໂຄງການການຝຶກງານໃນອິດສະຣາເອນ 


» ການນຳສະເໜີ

- ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍກວ່າ 10 ເດືອນທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ Arava (AICAT). 
- ໂຄງການຮ່ວມມືກັບສູນການຝຶກອົບຮົມແລະພັດທະນາສາກົນ (ITC) - ມະຫາວິທະຍາໄລກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ທ້າຍ ຫງວຽນ.