ທີ່ຕັ້ງແລະເສັ້ນທາງສູ່ TNUS | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ

 

 

 • ຈາກຄິວລົດເມຕົວເມືອງທ້າຍງວຽນ -> ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ທ້າຍງວຽນ
  • - ໄລຍະທາງ : ~ 5km
  • ພາຫະນະ ລົດເມປະຈໍາທາງ (~3,000ກີບ), ແທັກຊີ່ (~15,000ກີບ)
 • ຈາກສະໜາມບິນສາກົນໂນ່ຍບ່າຍ -> ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ທ້າຍງວຽນ
  • - ໄລຍະທາງ : ~ 60km
  • - ພາຫະນະ: ແທັກຊີ່, ລົດເມ
 • ຈາກຮ່າໂນ່ຍ -> ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ທ້າຍງວຽນ
  • ລົດແທັກຊີ: 60 ນາທີ
  • ລົດເມ: ຊົ່ວໂມງເຄີ່ງ