ແຜນຜັງພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ | ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ທ້າຍ ຫງວຽນ


1. ອາຄານຫຼັກ 13. ຫ້ອງປະຊຸມແລະສູນປະຕິບັດງານ
2. ສູນທົດລອງແລະປະຕິບັດການ 14. ຫ້ອງບັນຍາຍ
3. ສຳນັກງານຄະນະ 15. ອາຄານສິດສອນ 3A
4. ອາຄານສິດສອນ B1 16. ໂຮງພະລະສຶກສາ
5. ອາຄານ່ສິດສອນ B2 17. ສະຫນາມເທນນິດ
6. ພີຊີແລັບ ແລະ ຫໍສະໝຸດ 18. ສະຫນາມກິລາ
7. ອາຄານອະເນກປະສົງ 19. ສະ​ລອຍ​ນ້ຳ
8. ອາຄານສິດສອນ B3  20. ເຮືອນບໍລິການ
9. ອາຄານສິດສອນ A1 21. ບ່ອນຈອດລົດ
10. ອາຄານສິດສອນ A2 22. ອະນຸສາວະລີ
11. ອາຄານສິດສອນ A3 23. ສວນທົດລອງ
12. ສູນຄົ້ນຄວ້າ 24. ຫໍພັກນັກສຶກສາ